Privacy statement

Euro Mail BV

Privacy statement

Euro Mail streeft er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze relaties en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt voor correspondentie rond uw opdracht en voor eventuele klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten van Euro Mail. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldbutton onderaan de nieuwsbrief.

Beveiliging
Euro Mail besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen, veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Ontvangers van gegevens
Uw gegevens, die door Euro Mail worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Euro Mail. Zij hebben die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt. Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Euro Mail. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldbutton onderaan de nieuwsbrief.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van Euro Mail bekend gemaakt.

Vragen
Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u per e-mail contact opnemen met Euro Mail.